PŘÍRODA U VÁS DOMA

Jak víme, my lidé, i ostatní živočichové, dýcháme kyslík (O2) a vydechujeme oxid uhličitý (CO2). Kyslík je plyn nezbytný pro existenci života na zemi. A rostliny nám jej neúnavně dodávají díky biochemickému procesu fotosyntéze. Zjednodušeně řečeno, při fotosyntéze dochází k přeměně jednoduchých látek, jako je voda (H2O) a oxid uhličitý (CO2), na látky složitější, jako je glukóza (C6H12O6), za současného uvolňování kyslíku (O2). Takže rostliny spotřebují námi vydechovaný oxid uhličitý, a s dopomocí slunce a výživy (bez kterých by to nešlo) nám v podstatě vyrábí kyslík a sobě prospěšné látky. Nebýt zeleně, naše planeta by nebyla živá. Proto bychom se ke květinám měli chovat s respektem a pečovat o ně. A nejen doma. Strom, keře, tráva na louce, vše to jsou rostliny, které si nezaslouží zbytečné ničení.
pokojové rostliny v květináči
Když se květinám v bytě nebo na zahrádce nedaří, snaží se Vám něco naznačit. Každá rostlina potřebuje speciální péči, ať už jde o zalévání, extra výživu či potřebu slunečního záření. Pokud chcete květinám oplatit jejich neúnavnou práci, zkuste jim dopřát vše, co potřebují.