Tohle nikdy neříkejte svým zaměstnancům!

Snažte s podřízenými komunikovat otevřeně, přijímat jejich názory a vždy si na ně udělejte čas, pokud vás o to žádají. Bez kvalitní komunikace se prostě v podnikání neobejdete.
 pracovní pohovor
1. Říkejte, mluvte, komunikujte
Abyste se mohli ve své komunikaci se zaměstnanci zlepšit a méně chybovat, musí vůbec nějaká výměna informací mezi vámi a podřízenými probíhat. Nejhorší prohřešek, co můžete v oblasti vnitrofiremní komunikace udělat, je pracovníkům neříkat nic. Pokud se zaměstnanci vůbec nemluvíte a o ničem je neinformujete, reálně hrozí, že ztratíte jejich podporu a loajalitu, bez kterých žádný podnik fungovat nemůže. To dokládá řada různých výzkumů, podle kterých pracovníci, kteří se cítí být dostatečně informováni, mnohem více důvěřují vedení společnosti. V některých studiích šlo až o rozdíly v desítkách procent.
 
2. Neříkejte lži
Právě v těžkých chvílích, kdy jste se dostali v podnikání do obtíží, platí zásada dostatečné komunikace o to více. S ní se však pojí i druhé pravidlo, a to zaměstnancům hlavně nelhat. Nesnažte se finanční problémy společnosti bagatelizovat a všem s úsměvem tvrdit, že se nemusí ničeho bát a že žádný problém neexistuje. Nelžete o důvodech propouštění a nevymýšlejte si nesmysly, pokud jde do tuhého. Buďte pokud možno co nejvíce otevření a přiznejte potíže, pokud se do nějakých vaše firma dostane.
 poradenství
3. Neříkejte sprostá slova
Mezi další chyby v komunikaci se zaměstnanci se řadí nezvládání emocí, řev či dokonce používání vulgarismů. Ani jedno byste v rozhovorech s pracovníky neměli, ať už úmyslně či neúmyslně, používat. I kdyby vás zaměstnanec naštval tak, že byste ho nejraději předhodili hladovým lvům, snažte se své emoce udržet na uzdě. Křik a nadávky pomůžou jen málokdy a adresáta jimi navíc značně ponižujete. U zaměstnancích navíc může vaše agresivní chování vyvolat obavy či pohrdání, což se zrovna nepodepíše kladně na jejich pracovním výkonu. Vulgarismy si nechte na fotbal a do hospody a řev používejte jen tehdy, začne-li ve firmě hořet.

Tohle nikdy neříkejte svým zaměstnancům!
Ohodnoťte příspěvek